Quản lý tài khoản Nhà Tuyển Dụng

BÁO GIÁ DỊCH VỤ

Gói Miễn phí

0.1. Các Nhà tuyển dụng được Miễn phí 03 tin đăng ( vị trí tuyển dụng) đầu tiên tại Jobter.vn trong 14 ngày. Đăng ký mở tài khoản tại đây

Gói Basic

Basic +1

Hiển thị tin đăng trên website
200.000 đ 14 ngày

Hiển thị 01 tin đăng ( vị trí ) trên Jobter.vn trong 14 ngày

Basic +2

Hiển thị tin đăng trên website
350.000 đ 14 ngày

Hiển thị 02 tin đăng ( vị trí ) trên Jobter.vn trong 14 ngày

Basic +3

Hiển thị tin đăng trên website
450.000 đ 14 ngày

Hiển thị 03 tin đăng ( vị trí ) trên Jobter.vn trong 14 ngày

Basic +4

Hiển thị tin đăng trên website
550.000 đ 14 ngày

Hiển thị 04 tin đăng ( vị trí ) trên Jobter.vn trong 14 ngày

Basic +5

Hiển thị tin đăng trên website
650.000 đ 14 ngày

Hiển thị 05 tin đăng ( vị trí ) trên Jobter.vn trong 14 ngày
* Tặng 1 tin đăng hiển thị tại BOX Việc làm HOT trong 7 ngày

* Tin đăng của Gói Basic mặc định hiển thị tại 2 Box trên website:
– Việc làm mới nhất
– Việc làm Đà Nẵng (Việc làm Quảng Nam) tùy thuộc khu vực đăng tuyển
* 1 Tin đăng là 1 vị trí tuyển dụng của Nhà tuyển dụng cần tuyển.

* Nhà tuyển dụng có thể tùy chọn thêm các gói bổ sung để tin được nổi bật hơn tại đây

Vị trí menu dẫn đến trang Việc làm mới nhất
Việc làm mới nhất
Danh sách Việc làm mới nơi hiển thị tin đăng
Hiển thị việc làm mới nhất
Vị trí menu dẫn đến trang Việc làm Đà Nẵng
Việc làm Đà Nẵng
Danh sách Việc làm Đà Nẵng nơi hiển thị tin đăng
Danh sách việc làm đà nẵng

Gói Employed

Combo 01

Hiển thị tin đăng trên website
1.000.000 đ 30 ngày

Hiển thị 07 tin đăng ( vị trí ) trên Jobter.vn trong 30 ngày

Combo 02

Hiển thị tin đăng trên website
1.300.000 đ 30 ngày

Hiển thị 10 tin đăng ( vị trí ) trên Jobter.vn trong 30 ngày
* Miễn phí Banner tại Trang chủ trong suốt quá trình tuyển dụng

Combo 03

Hiển thị tin đăng trên website
1.600.000 đ 30 ngày

Hiển thị 15 tin đăng ( vị trí ) trên Jobter.vn trong 30 ngày
* Miễn phí Banner tại Trang chủ trong suốt quá trình tuyển dụng

VIP 01

Hiển thị tin đăng trên website
2.000.000 đ 3 tháng

Hiển thị 20 tin đăng ( vị trí ) trên Jobter.vn trong 03 tháng
* Miễn phí Banner tại Trang chủ & các trang khác trong suốt quá trình tuyển dụng
* Miễn phí hiển thị Logo Nhà tuyển dụng tại Trang chủ Jobter TOP Nhà tuyển dụng
* Miễn phí 05 tin đăng được hiển thị tại Box Việc làm HOT trong 15 ngày (Nhà tuyển dụng tùy chọn tin để ưu tiên)

VIP 02

Hiển thị tin đăng trên website
5.000.000 đ 6 tháng

Hiển thị 50 tin đăng ( vị trí ) trên Jobter.vn trong 06 tháng
* Miễn phí Banner tại Trang chủ & các trang khác trong suốt quá trình tuyển dụng
* Miễn phí hiển thị Logo Nhà tuyển dụng tại Trang chủ Jobter TOP Nhà tuyển dụng
* Miễn phí 10 tin đăng được hiển thị tại Box Việc làm HOT trong 30 ngày (Nhà tuyển dụng tùy chọn tin để ưu tiên)
* Miễn phí 05 tin đăng được hiển thị tại Box Việc làm NHANH trong 15 ngày (Nhà tuyển dụng tùy chọn tin để ưu tiên)
* Miễn phí 07 ngày ghim tên Nhà tuyển dụng tại đầu trang Jobter

RECRUITMENT

Hiển thị tin đăng trên website
10.000.000 đ 01 năm

Hiển thị KHÔNG GIỚI HẠN tin đăng ( vị trí ) trên Jobter.vn trong 01 năm
* Miễn phí Banner tại Trang chủ & các trang khác trong suốt quá trình tuyển dụng
* Miễn phí hiển thị Logo Nhà tuyển dụng tại Trang chủ Jobter TOP Nhà tuyển dụng
* Miễn phí Popup + Banner trượt tại tất cả các trang trong quá trình tuyển dụng
* Miễn phí 20 tin đăng được hiển thị tại Box Việc làm HẤP DẪN trong 60 ngày (Nhà tuyển dụng tùy chọn tin để ưu tiên)
* Miễn phí 10 tin đăng được hiển thị tại Box Việc làm TUYỂN GẤP trong 30 ngày (Nhà tuyển dụng tùy chọn tin để ưu tiên)
* Miễn phí 30 ngày ghim tên Nhà tuyển dụng tại đầu trang Jobter

Gói Jobter

PROFILE

Gói săn thông tin ứng viên
Liên hệ / 1 hồ sơ

Chi phí được tính khi Nhà tuyển dụng mời được 1 Ứng viên do Jobter cung cấp đến phỏng vấn

HEAD HUNTER

Gói săn Ứng viên
Liên hệ / 1 ứng viên

Chi phí được tính khi Nhà tuyển dụng nhận Ứng viên do Jobter cung ứng vào làm việc

Gói Plus

Làm mới tin đăng

Facebook ADS

Google ADS

Việc làm Hot

Hiển thị tại BOX Việc làm HOT
100.000 đ / 1 tin / 1 tuần

Việc làm Nhanh

Hiển thị tại BOX Việc làm NHANH
150.000 đ / 1 tin / 1 tuần

Việc làm Hấp dẫn

Hiển thị tại BOX Việc làm HẤP DẪN
200.000 đ / 1 tin / 1 tuần

Việc làm Tuyển Gấp

Hiển thị tại BOX Việc làm TUYỂN GẤP
250.000 đ / 1 tin / 1 tuần

Nổi bật kèm theo Tô màu Đỏ tiêu đề và kèm icon HOT +50.000đ / 01 tin / 01 tuần